Gratis verzending vanaf €50,-

Voor 16:00 besteld morgen in huis

Veilig online betalen met iDeal

Bezoek de showroom

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de internetsites www.brievenbuswinkel.nl en www.brievenbuswinkel.be zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze websites en de applicaties betekent dat u deze en overige op deze websites en applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
Brievenbuswinkel verstrekt de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden.

  1. Deze websites en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Brievenbuswinkel of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze websites aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
  2. Brievenbuswinkel en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze websites of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze websites aanwezig is.
  3. Deze websites kunnen onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Brievenbuswinkel gecorrigeerd zullen worden naar Brievenbuswinkels goeddunken. Ook wordt de informatie op deze websites regelmatig bijgewerkt. Brievenbuswinkel behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze websites verwezen wordt. Brievenbuswinkel sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze websites.
  4. De logo's en afbeeldingen van de producten en diensten van Brievenbuswinkel alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de websites zijn eigendom van Brievenbuswinkel.
  5. De op deze websites genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden zoals u deze op de websites www.brievenbuswinkel.nl en www.brievenbuswinkel.be terug kunt vinden.
  6. Alhoewel Brievenbuswinkel al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze websites virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze websites.

Gratis verzending vanaf €50,-

Voor 16:00 besteld morgen in huis

Veilig online betalen met iDeal

Bezoek de showroom